Sierpień 2022 – Dziadek Plouto jest dumny z każdej zdobyczy.

Sierpień 2022 – Dziadek Plouto jest dumny z każdej zdobyczy.